Dyksemester.se

Dykklockan har en viktig funktion att fylla i dykningen. Klockan används för att hålla tid på hur länge dykaren har varit nere samt hur lång tid dykaren har kvar innan luften tar slut. Detta för att dykaren inte skall behöva stiga i ett för snabbt tempo och därmed få dykarsjukan.