Dyksemester.se

När man hyperventilerar vädras koldioxid ut ur blodet utan att syretrycket för den skull höjs. I vanliga fall skulle man känna av när koldioxidtrycket blev för lågt i förhållande till syret, det skulle bli den första signalen till att man ska börja andas igen. Men när man hyperventilerar kommer denna signal mycket senare. Syrehalten har då sjunkit så pass mycket lägre att det kan leda till att man blir medvetslös. Man får alltså undan koldioxid och därför kan man hålla andan mycket längre. Detta ger dock inte mer syre än om man bara tar två djupa andetag innan man dyker.