Dyksemester.se

Dykväst – Hjälper till att avväga dykaren i vattnet.

 

Dykvästens primära användninssyfte är att hålla dyktuberna på ryggen. Dykvästen har även en annan funktion, detta är att avväga dykaren i vattnet. Detta görs genom att dykvästen har en inbyggd luftblåsa som antingen kan tömmas eller fyllas. Töms luftblåsan i dykvästen så sjunker dykaren. Ökar lufttrycket i blåsan så ökar dykarens lyftkraft och därmed stiger dykaren uppåt.