Dyksemester.se

Så du har kommit ner under vattnet och du har även lärt dig att andas ut genom snorkeln. Bra då är det dags att lära dig hur du gör en tryckutjämning samt hur en säker uppstigning utförs. Som överkurs har vi även beskrivit hur en tömning av masken/cyklopen utförs. Detta är förhoppningsvis inte någonting du behöver använda dig utav, men det är ändå bra att veta. Framför allt är det nödvändigt att kunna vid dykning med tuber. Så då fortsätter vi.

Tryckutjämna - Jämna ut trycket i öronen

Vid nerstigning till djup över 3 meter samt även ibland innan 3 meter är det möjligt att det gör ont i öronen. Samma fenomen uppstår vid nerstigning från högre höjder, tex vid flygplans landningar. Detta sker pga tryck förändringar.

För att motverka dessa tryck förändringar måste trycket jämnas ut. Detta gör genom att hålla för näsan och blås ut via näsan. Detta kommer då jämna ut trycket i öronen och du kan därefter fortsätta dyka.

Nu när du varit nere i vattnet en stund är det dags för en uppstigning. Uppstigningen i sig är inte särskilt svår, men den bör utföras korrekt för din egen skull. Detta då du kan skada huvudet vid okorrekt uppstigning.

Uppstigning efter dykningen

Uppstigningen skall för säkerhetsskull ske genom att dykaren har en hand över huvudet sträckt mot ytan, därefter så stig upp samt rotera runt. Detta gör det möjligt för dykaren att se vad som finns runtomkring uppstigningsområdet och därmed undgå att krocka med någonting. Armen används som ett skydd för huvudet. Armen tar emot den potentiella stöten från tex en båt.

Men det är som sagt viktigt att se vad som finns vid uppstigningsområdet. Vid dykning med tuber är det samma princip fast där måste dykaren tänka på att inte stiga för snabbt. Men detta är en helt annan kurs.

Tömma masken

Om du nu är nere under vattnet och du råkat få masken fylld med vatten, pga av en stöt eller att du tappat masken så är masken vattenfylld. Det finns en metod som gör det möjligt att tömma masken under vattenytan.


För att detta skall vara möjligt så gör följande:

  • Böj huvudet bakåt.
  • Sätt några fingrar på masken/cyklopets översida.
  • Blås kraftigt ut genom näsan.

Nu skall vattnet pressas ut och masken blir tömd på vatten.
Detta är en övning som kan vara svår att bemästra. Så det kommer nog att ta er ett antal försök innan ni har klurat ut hur det fungerar.

 

Tänk på att testa alla dessa övningar i tex en pool innan dykning i öppet vatten. Detta för att ni skall känna er trygga med teknikerna.
Vi hoppas ni har haft nytta utav dykskolan.