Dyksemester.se

Snorkel och dykmask är det första en person köper vid dykning. Dessa två saker möjliggör dykning både utan tuber samt med tuber. Anledning till att man har snorkel även vid dykning med tuber är för att kunna använda snorkeln vid uppstiget. Om det är hög sjö så kan det vara lättare för dykaren att använda snorkeln för att spara på krafterna. Detta då det är lättare att använda snorkeln än att behöva höja vattnet ovanför vattennivån.