Dyksemester.se

Dykflaskan eller dyktuber gör det möjligt att dyka långt ner samt att vara kvar nere under vattnet en längre tid. Detta då tuberna innehåller komprimerad luft som gör det möjligt att andas under vattnet. 

 

Dykflaskor förekommer i olika storlekar, de olika storlekarna mäts i liter. I Sverige är de vanligaste dyktuberna i storlek 8,10,12 samt 15 liter. För de dykare som vill vara nere under en längre tid så finns även dubbelflaskor.

Dykflaskor samt material

De flesta dykflaskor samt dyktuber är gjorda utav antingen stål eller Aliminium. Aliminium dykflaskor är lättare och motsår korrosion bättre än vad ståldyktuberna. Dyktuber utav stål används då de väger mer och det då behövs mindre vikter i viktbältet.

 

För att en dykflaska skall bli godkänd i Sverige krävs det att Arbetarskyddsstyrelsen har godkänt flaskan.
För att en dyktub skall bli godkänd så krävs det att flaskan är markerad med provtrck, maximalt arbetstryck, serienummer, datum för tryckprovning, gastyp, volym samt besiktningsmannens stämpel/signatur.