Dyksemester.se

När man simmar ökar värmeproduktionen inne i kroppen precis som om man tränar som vanligt, utan att vara i vatten. Samtidigt som värmeproduktionen ökar när man simmar ökar även värmeavgivningen genom värmeströmning. När temperaturen på vår kropp är högre än temperaturen runt omkring oss värms luften närmast oss upp genom värmeledning. Den varma luften är lättare än den kalla därför leds den bort.

 

Eftersom vi befinner oss i vatten i det här fallet, kommer det nytt kallt vatten mot vår kropp hela tiden vilket gör att luften närmast oss värms upp och leds bort, och så fortsätter det hela tiden. Det är även så att om vi simmar i vatten som har lägre temperatur än vår kropp vilket det oftast har, förlorar vi stora mängder värme genom värmeledning eftersom vatten leder värme ca 20 gånger bättre än luft. Blodets transport av värme till huden är också en effektiv mekanism för kroppen att avge värme. Ju mer blod som strömmar till huden desto mer värme avger den.

 

Alltså, vad jag skulle ha svarat mina elever är att när man arbetar hårt i vatten känner man att man blir varm, men man svettas inte på samma sätt som om man var uppe i luften. Detta för att vatten leder bort värmen mycket fortare än luften. Det är därför det är viktigt att ha en våtdräkt eller torrdräkt när man simmar i något kallare vatten.