Dyksemester.se

Dykning är till största del utförd med någon slags andningsgas. Denna gas kan vara luft, nitrox,trimix eller heliox. Vilken gas som kan användas beror på var samt hur djupt dyket är. Gasen samt trycket kan bli giftigt och farligt om personen som dyker inte har någon erfarenhet samt utbildning av hur djupt och hur man skall dyka. Det är därför det finns standardiserade dykcertificeringar, såsom padi certificeringar. Självklart behöver man ingen ceritificering för att snorkla eller fridyka.